QHSE

QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) er vores primære fokusområde i alt, hvad vi gør. At arbejde med QHSE er ikke en teknisk disciplin, det er et spørgsmål om attitude og hvordan vi udfører arbejdet. 

QHSE initiativer bliver jævnligt introduceret på alle niveauer i Q-STAR Energy for at sikre, at sikkerhed er og forbliver en integreret del af vore medarbejderes mindset.

Vi skal alle tage ansvar og reagere prompte, når vi står overfor en potentiel fare og tænke sikkerhed ind i vort daglige arbejde. 

At skabe det helt rigtige mindset starter ved topledelsen som rollemodeller for resten af organisationen. 

Vær altid opmærksom og pas på dig selv og andre!

CERTIFICERINGER

Q-STAR Energy har følgende certificeringer: 

Q-STAR Energy A/S - ISO 9001, 14001 and 45001

Q-STAR Energy A/S - VCA

Q-STAR Energy A/S - ISO 9001

 

Q-STAR Energy A/S - ISO 14001

Q-STAR Energy A/S - OHSAS 45001

Q-STAR Energy A/S - NORSOK S-006